Spinomed och Spinomed active från medi Gmbh | osteoporos.nu

Bilden visar en tilltagande kutrygg, s.k. kyfos

Landstings guide

Förskrivning av hjälpmedel skiljer sig i olika regioner. Här finns samlad information hur det fungerar i respektive landsting.

 

Läs mer här  »

Evidensbaserad behandling av kotkompressioner

Osteoporos anses idag vara en folksjukdom där Sverige är ett av de hårdast drabbade länderna i världen. Varannan svensk kvinna och var fjärde man över 50 år beräknas få minst en fraktur under sin livstid på grund av osteoporos. Kartläggning av osteoporospatienter och frakturkedjor är en viktig del i landstingens förebyggande arbete. Det registreras c:a 70 000 osteoporosfrakturer årligen i Sverige till följd av benskörhet och antalet beräknas öka.

 

Ökad frakturrisk vid osteoporos

Osteoporos orsakar förlust av benmassa vilket gör att skelettet urkalkas och blir skört vilket ger en ökad risk för fraktur. Utöver höft, under- och överarm är ryggkotorna den mest utsatta delen på kroppen och just kotkompressioner är den vanligast förekommande osteoporosfrakturen. C:a 10 000 ryggfrakturer registreras årligen men mörkertalet kring dessa är stort då långt ifrån alla får en diagnos utan kopplas till vanligt förekommande ryggont.

 

Vad är konsekvensen av en kotkompression?

Vid en kotkompression kollapsar kotan successivt och orsakar en akut smärta som kan pågå i månader. Vid återkommande kotkompressioner uppstår oftast en kronisk värk. Dessa åstadkommer en försvagning av ryggmuskulaturen och en tilltagande kutrygg s.k. kyfos (se bild). I takt med nya kotkompressioner tilltar kyfosen vilket påverkar balans, andningskapacitet och aktivitetsgrad. Att förebygga nya frakturer är alltid målet vid all behandling av osteoporospatienter. Läs mer om osteoporos här.

 

Stärk ryggen, förbättra hållningen och minska smärtan

Utöver medicinering, kosthållning och motion är en av de absolut viktigaste åtgärderna att aktivera och stärka ryggmuskulaturen. En starkare rygg förbättrar inte bara patientens hållning utan ger även en bättre balans och minskad smärta. Med en dynamisk *Spinomed ortos får ryggen stöd och avlastning och framförallt aktiveras både rygg och magmuskulatur. Specifik träning med fysioterapeut rekommenderas alltid. Läs mer om hur Spinomed fungerar här.

 

Kliniska studier visar på Spinomeds effekt

Spinomed har via kliniska studier bevisad effekt när det gäller behandling av osteoporotiska kotkompressioner. Ortosen ger en ökad rygg och magmuskelstyrka, förbättrad balans och reducering av kyfos och smärta. Till skillnad från traditionella rigida eller elastiska korsetter eller ortoser har Spinomed, med sin dynamiska effekt, en mycket positiv inverkan för patienter med dessa problem. Läs mer om studierna här.

* Varumärket och produkten Spinomed ägs av medi GmbH & Co. KG (DE). Embreis är återförsäljare av medi's ortossortiment i Sverige.

© Copyright 2011 Embreis AB. Alla rättigheter reserverade.

Embreis säljer och marknadsför ortoser, bandage och proteskomponenter i Norden. I vårt sortiment har vi bl.a. halskragar, axelortoser, handledsbandage, tumortoser, epicondylitspännen, ryggördlar, knäbandage och knäortoser, fotledsskydd och ankelstöd. Vi samarbetar med ledande tillverkare från olika delar av världen för att kunna erbjuda brett och kvalitativt sortiment. Vi servar sjukhus, ortopedtekniska avdelningar och sjukvårdsaffärer med produkter, utbildning och marknadsföring. Läs mer om hela vårt sortiment på www.embreis.com