Kliniska studier gjorda på Spinomed

Studie - 2004

Studie - 2011

Effekten av Spinomed och Spinomed active har bekräftats i randomiserade studier*. Ryggmuskulaturen stärks, kyfosen reduceras, hållningen förbättras och smärtan minskar.

 

Studiedesign

Kontrollerade randomiserade studier har utförts för att bedömma effekten av två spinala ortoser som är utvecklade för patienter med osteoporotiska kotkompressioner. 108 patienter inkluderades i studierna. Parametrarna som bedömdes var rygg- och bukmuskulatur, kyfosvinkel, längd, kroppssvaj samt livskvalitetsbedömningar som smärta, välbefinnande och begränsningar i det dagliga livet.

 

Evidens

Studien visade på positiva resultat för samtliga patienter som behandlades med Spinomed-ortoser. En uppföljning efter 6 månader med daglig användning under minst 2 timmar visade följande effekter (Spinomed active inom parentes):

 

  • Ryggens muskulatur ökade med 72% (64%) (p > 0.001)
  • Abdominal muskelstyrka ökade med 44% (56%) (p > 0.01)
  • Kyfos vinkel minskade med 11% (11%) (p > 0.01)
  • Kroppsrörelse minskade med 25%

 

Förbättring i livskvalitet hos Spinomed-användare visades genom följande resultat.

 

  • Smärta reducerades i genomsnitt med 47% (p > 0.01)
  • Det allmänna välbefinnandet ökade med 18% (p > 0.01)

 

Inga oönskade effekter rapporterades och avhoppen var 7%. Även ett annat, mycket positivt resultat noterades. Tanken var att, efter 6 månaders studier, förse kontrollgruppen med Spinomed-ortoser samtidigt som patienterna i de två ortosgrupperna skulle övergå i kontrollgrupp. Men, på grund av de positiva resultaten i ortosgruppen vägrade deltagarna att avsluta ortosbehandlingen, vilket av estetiska skäl respekterades.

 

Konklusion - hög acceptansfaktor

Den generella acceptansfaktorn bland deltagarna var så pass hög som 92%. Användandet av ortoserna ökade bålmuskulaturen markant vilket även innebar en förbättrad hållning, och dessutom reducerades smärtan. Deltagarna rapporterade färre begränsningar i det dagliga livet samt ett ökat välbefinnande vilket ökade livskvaliteten. Användandet av dessa ortoser kan därmed vara en effektiv, medicinfri och komplementerande behandling av patienter som lider av spinal osteoporos.

 

* Pfeifer M., Begerow b., Minne H.W.:

"The effects of a newly developed back brace on posture, trunk muscle power and quality of life in women with postmenopausal osteoporosis, a randomised study".

© Copyright 2011 Embreis AB. Alla rättigheter reserverade.

Embreis säljer och marknadsför ortoser, bandage och proteskomponenter i Norden. I vårt sortiment har vi bl.a. halskragar, axelortoser, handledsbandage, tumortoser, epicondylitspännen, ryggördlar, knäbandage och knäortoser, fotledsskydd och ankelstöd. Vi samarbetar med ledande tillverkare från olika delar av världen för att kunna erbjuda brett och kvalitativt sortiment. Vi servar sjukhus, ortopedtekniska avdelningar och sjukvårdsaffärer med produkter, utbildning och marknadsföring. Läs mer om hela vårt sortiment på www.embreis.com