Frisk kotkropp

Osteoporotisk kotkropp

Vad är osteoporos?

Osteoporos, benskörhet, urkalkning, är en skelett- och endokrin sjukdom. Det är en vanlig sjukdom med lägre bentäthet och ökad risk för benbrott. Risken för benbrott ökar med ökad ålder. Vid hög ålder blir höftbrott vanligare. Vid nedbrytning av kollagen kan benskörhet uppstå. Fysisk aktivitet och riklig med kalcium och D-vitamin i dieten kan vara förbyggande. Rollen hos kalcium och D-vitamin är inte helt klarlagd. Kalcium finns i mejeriprodukter som mjölk, filmjölk, yoghurt och ost, samt i bladgrönsaker som broccoli och spenat.

 

Definition

WHO:s definition av osteoporos är ett bentäthetsvärde som ligger mer än 2,5 standardavvikelser under värdet för unga vuxna i samma population, detta kallas för T-värdet (T-Score), då man jämförelsen istället med medel bentäthetsvärdet för den åldern kallas det Z-värde (Z-score).

 

Orsaker

Minskad benmängd är den huvudsakliga orsaken. Skelettet är som starkast i 20-25-års ålder och försvagas därefter hela tiden. Äldre kvinnor får svagare skelett i och med att de inte längre producerar östrogen. Benmängden regleras av en mängd olika faktorer såsom kost, rökning och motion. Osteoporos kan även vara ett resultat av en bakomliggande sjukdomsprocess, exempelvis cancer. Även njursvikt orsakad av exempelvis en tungmetallförgiftning (t ex kadmium) kan i slutändan ge upphov till osteoporos, eftersom minskad njurfunktion stör omsättningen av fosfat och kalcium samt D-vitamin-metabolismen. Fysisk inaktivitet är en av de största kända orsakerna till benskörhet. Även vitamin A kan vara en källa till benskörhet, dock inte vitamin A från grönsaker, utan endast från bl a lever och mjölkprodukter.

 

Undersökning

Man ska utesluta andra orsaker såsom primär aldosteronism, myelom och thyreotoxikos. Könshormoner ska mätas för att det inte ska bero på en sådan brist. Bentätheten bör definitivt bli mätt.

 

Är du i riskzonen för att drabbas? FRAX är en modell där man kan beräkna 10-årsrisken för osteoporos relaterade frakturer. Socialstyrelsen rekommenderar hälso- och sjukvården att använda metoden vid bedömning av frakturrisk hos patienter.

 

Behandling

Läkemedel såsom bisfosfonater, östrogen (ej långverkande tabletter utan istället dagvis intag), kalcium, aktivt eller inaktivt Vitamin D eller östrogenreceptormodulerare (SERM) kan användas. Ökad fysisk aktivitet och belastning av skelettet, t ex genom dagliga utepromenader, har visat sig vara effektivt för att stoppa förloppet av ökad benskörhet. Tillräckligt intag av D-vitamin genom utevistelse och genom kosten, t ex feta fiskar, är också viktigt i behandlingen.

 

Källa: Wikipedia

 

Läs mer om osteoporos på nedanstående länkar:

 

Socialstyrelsen - www.socialstyrelsen.se/nationellariktlinjer

Svenska Osteoporossälskapet - www.svos.se

Riksföreningen Osteoporotiker - www.osteoporos.org

 

 

© Copyright 2011 Embreis AB. Alla rättigheter reserverade.

Embreis säljer och marknadsför ortoser, bandage och proteskomponenter i Norden. I vårt sortiment har vi bl.a. halskragar, axelortoser, handledsbandage, tumortoser, epicondylitspännen, ryggördlar, knäbandage och knäortoser, fotledsskydd och ankelstöd. Vi samarbetar med ledande tillverkare från olika delar av världen för att kunna erbjuda brett och kvalitativt sortiment. Vi servar sjukhus, ortopedtekniska avdelningar och sjukvårdsaffärer med produkter, utbildning och marknadsföring. Läs mer om hela vårt sortiment på www.embreis.com